සමාගම ගැන

සමාගම විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණයේ පෙරමුණ ගෙන බුද්ධිමත් නවෝත්පාදන සිදු කරයි

"Giqiu" තට්ටුව චීනයේ Shandong පළාතේ linyi නගරයේ පිහිටා ඇති Linyi Linsu පාරිසරික ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍ය Co., Ltd හි සන්නාමයට අයත් වේ. සමාගම පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය, දිශානුගත නොවන සමජාතීය වයිනයිල් නිෂ්පාදනය, ස්ථිර ප්‍රති-ස්ථිතික නිෂ්පාදන සඳහා විශේෂීකරණය කරයි. සමජාතීය වයිනයිල්, එයට තමන්ගේම පර්යේෂණ ආයතනයක්, රසායනාගාරයක්, නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් සහ පරිපූර්ණ තත්ත්ව හඳුනාගැනීමේ පද්ධතියක් ඇත.

  • linyi

විශේෂාංගගතනිෂ්පාදන