අපව අමතන්න

අප අමතන්න

සීමාසහිත ලින්සු පාරිසරික ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍ය සමාගම.

කරුණාකර ඔබගේ අවශ්‍යතා අපට එවීමට නිදහස්ව සිටින්න, අපි ඔබට ඉක්මණින් ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු. සෑම සවිස්තරාත්මක අවශ්‍යතාවක් සඳහාම සේවය කිරීම සඳහා අපට වෘත්තීය ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක් ඇත.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න

ලිපිනය

ජින්ෂාන් පාර, අධි තාක්ෂණ දිස්ත්‍රික්කය, ලිනයි නගරය, ෂැන්ඩොං පළාත, චීනය

දුරකථන

0539-8518006

විද්යුත් තැපෑල

WHATSAPP

008615564981791