සහතික කිරීම

certification-ico

අපගේ කර්මාන්තශාලාවේ ඉහළම විසඳුම් වන අපගේ විසඳුම් මාලාව පරීක්‍ෂා කර පළපුරුදු අධිකාරී සහතික ලබාගෙන ඇත. අමතර පරාමිතීන් සහ අයිතම ලැයිස්තු විස්තර සඳහා, අතිරේක තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා බොත්තම ක්ලික් කිරීමට වග බලා ගන්න. 

සීමාසහිත ලින්සු පාරිසරික ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍ය සමාගම.

අපගේ විසඳුම ජාතික නිපුණතා සහතිකය හරහා සමත් වී ඇති අතර අපගේ ප්‍රධාන කර්මාන්තයේ හොඳ පිළිගැනීමක් ලබා ඇත. අපගේ විශේෂ engine ඉංජිනේරු කණ්ඩායම බොහෝ විට ඔබට උපදෙස් හා ප්‍රතිපෝෂණ සඳහා සේවය කිරීමට සූදානම් වනු ඇත.